SlovenčinaEnglish

Úvod

Spoločnosť Sierra Enterprises s.r.o. bola založená za účelom riešenia ekologickej problematiky a geologického prieskumu.

Nosným programom spoločnosti je ponuka prác pri prevencii a odstraňovaní ekologických záťaží kontaminovaných vôd, zemín, spevnených plôch, technologických zariadení a realizácia všetkých potrebných sanačných procesov a sanačných prác v geologickom prostredí.